People Placement har mange års erfaring med at hjælpe ledige kandidater. Vi oplever ofte, at de ledige er udfordret på flere parametre. Fx at jobsøgningen gøres ”bag skærmen” og således bliver en passiv indsats, der ikke fører til succes. Hos People Placement giver vi de ledige redskaberne til at være mere proaktive og synlige. Vi opfordrer til – og følger op på – at den ledige er i løbende kontakt med virksomheder, bruger deres/vores netværk og søger langt flere uopfordrede jobs. For mange, kan det være noget af en mundfuld – men vi tror på dem og støtter dem hele vejen igennem – og resultatet er en noget mere selvsikker ledig, der bliver styrket i troen på, at kontakten til omverdenen gør en forskel, både i forhold til deres selvværd og deres chancer for ordinært arbejde.

Vi sammensætter forløbene 100% individuelt, med følgende indhold:
· Fast tilknyttet konsulent
· Dybdegående interview ved førstegangssamtale, herunder afklaring af kompetencer
· Afklaring af behov og fælles aftale af jobsøgningsstrategi
· Implementering af jobsøgningsstrategi – hvem gør hvad?
· Individuelle opfølgningsmøder, med løbende justering af jobsøgningsstrategi
· Ad hoc hjælp og sparring fx på CV og ansøgninger, herunder brugen af sociale medier

People Placement har et stort virksomhedsnetværk og samarbejder med forskellige erhvervsnetværk. Vi kan derfor garantere at levere en 100% virksomhedsrettet indsats. Vi sikrer en korrekt brug af de virksomhedsrettede tilbud, såsom lønnede timer, virksomhedspraktik, løntilskud m.m., og gør det, når det giver mening. Det vil sige når der er en jobåbning, eller når den ledige skal afklares branchemæssigt. De virksomhedsrettede tilbud bruges også, hvis det vurderes, den ledige herigennem kan blive opkvalificeret og kan udvide sit professionelle netværk.

People Placement tilbyder individuelle forløb for alle målgrupper af ledige kandidater, uanset baggrund.

Ledige dimittender
Kandidater med mellemlang eller lang videregående uddannelse
Faglærte kandidater
Ufaglærte kandidater